Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 13/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Hiệu – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Khoàng Văn Thành – Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông…

Đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Năm 2020, báo chí trong tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, định hướng và quản lý nhà nước về hoạt động báo chí. Các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục, nhiều tin, bài có hàm lượng thông tin cao, phản ánh chân thật, khách quan, kịp thời các hoạt động của đời sống xã hội, phát hiện nhân rộng các gương điển hình tiên tiến… Công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có bước chuyển tích cực, có những bài viết đấu tranh trực diện trên báo chí. Hoạt động báo chí góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2020.

Trong năm Báo Lai Châu đã xuất bản được 157 số báo Lai Châu thường kỳ và 36 số Báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao; 52 số báo Lai Châu cuối tuần cùng hàng ngàn tin, bài, ảnh được đăng tải trên báo Lai Châu điện tử. Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh xuất bản 12 số Tạp chí Văn nghệ Lai Châu; các ấn phẩm mang tính báo chí phát hành 38 ấn phẩm. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cũng phát sóng hàng ngàn chương trình, chuyên mục bằng nhiều thứ tiếng. Các số báo, chương trình phát thanh, truyền hình của các cơ quan báo chí về cơ bản có hình thức đẹp, nội dung phong phú, phản ánh đúng thực tiễn cuộc sống, kịp thời tuyên truyền các sự kiện chính trị, thời sự trọng đại của đất nước, của tỉnh như tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, những cách làm tốt, việc làm hay, những tấm gương người tốt – việc tốt. Kịp thời phản ánh những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn cũng như những tiêu cực trong thực tiễn tại cơ sở.

Năm 2021, công tác báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn; xây dựng đội ngũ nhà báo; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động, tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định pháp luật; chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế…

Ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được trong hoạt động báo chí năm 2020 và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp; đề nghị tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa báo chí trung ương thường trú tại tỉnh và địa phương; vấn đề phát ngôn trên báo chí của địa phương; mong muốn mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Nổi bật như tuyên truyền sâu đậm, kỹ và đạt yêu cầu về Đại hội Đảng các cấp, qua tuyên truyền để Nhân dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận với chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ tới; tuyên truyền hướng dẫn, định hướng dư luận trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; tuyên truyền các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình địa phương… Qua đó, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong năm 2020. Thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng, các sự kiện và nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong việc phản ánh khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở; tích cực, chủ động đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ những người làm báo giỏi nghề, có bản lĩnh chính trị, đạo đức vững vàng… Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với báo chí địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời mọi hoạt động của tỉnh, nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh và miền đất, con người Lai Châu, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tin, ảnh: Hà Minh Hưng


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.