Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022

Sáng 18/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh và tương đương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn thành phố; Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại diện các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 119 điểm cầu của các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với trên 5.500 người tham gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2022 về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, cụ thể hóa nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025 và kết hợp làm sâu sắc thêm một số nội dung cốt lõi trong chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng để góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng học tập làm theo Bác của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm 2022. Quán triệt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau Hội nghị của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022. Toàn tỉnh hoàn thành việc học tập, quán triệt trong quý I/2022. Các tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức học tập các nội dung Chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ hàng quý. Các cơ quan, đơn vị triển khai học tập các nội dung Chuyên đề năm 2022 trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ; kết hợp lồng ghép vào các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện Chuyên đề trên các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin, website… của cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt việc xây dựng, thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, trong đó xác định rõ nội dung công việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân của tỉnh Lai Châu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Vũ Nguyên

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.