Hình như

Hình như
em đã gặp anh
Mùa đông năm ngoái
bên nhành thơ vương,
Hình như
em đã thầm thương
Cung đàn, giọng hát
vấn vương giao hòa.
Hình như
đã nối vần thơ
Sao giờ
anh nỡ hững hờ quên em?
Hình như
cửa vẫn cài then
Anh tự ái…
để nỗi niềm chia đôi.
Mùa đông lụ khụ chưa trôi
Sao anh đã vội bồi hồi đón xuân?
                                           BÙI THỊ SƠN

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.