HÀI LÙ CHIA HẦU CHỚ (Dân ca Mông)

Trùng kho đầu trùng chủ

Chử ca cá xử gù lu trùng tờ

Pu y trúng trùng chủ tầu trùng kho

Chử ca cá xử gù lu tầu pu y nho

Xủa pìa giò khua nẻ nú chờ sớ

Xủa pìa giò khua nẻ nú chờ sớ chi sớ

Đê chìa khua rê ca ri na

Khùa nẻ sinh cú kho chớ chì ca

Đê chìa cua rìa ca ri mú

Khua nẻ sinh cú kho chớ chi hú.

Dịch nghĩa:

HÁT MỜI RƯỢU TRONG ĐÁM CƯỚI

Uống rượu chạm với cái bàn

Chủ hôn đưa ghế cho mình ngồi

Phía dưới là chỗ của phụ nữ đứng

Phía trên là chỗ để con gái mời rượu

Nước lá như ngọt như mật ong

Sao cô lại chê rượu tôi không ngọt

Nước lá như ngọt như mật ong đá

Sao cô lại chê rượu tôi không sạch.

                                   TRIÊU HUY


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.