GIÒN RỤM MÔI NÂU

 

Xốc vạt nắng

bụi tung tràn mắt

ngày khô cong

giòn rụm môi nâu

gió đuổi nhau tất tả qua đồng trơ xương cuống rạ

có con bói cá bồi hồi đậu – bay?

Nứt nẻ bàn tay

nát vỡ thớ cày lên bông cỏ dại

nước trên nguồn

quên rồi lời hẹn sông xưa lở bồi trăm ngã

cát trắng đáy lòng

mơ giấc mơ bầu trời lóng lánh

vấp cánh diều

mây rụng trắng triền mây.

Tựa một giấc trưa

nắng gió theo tay về che ngợp mắt

mê nón tròn

xoay,

chật vật mùa đi.

Gói vạt nắng

ném lưng trời gió lộng

ngày khô cong

giòn rụm môi nâu

con bói cá không đi, nứt nẻ ngày chai sạn

ngờ đâu phía gió

đứt sợi ngày

diều bay.

                                                      – Hải Điểu –


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.