Giới thiệu Trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Giới thiệu Trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã xây dựng Trang Thông tin điện tử để công khai nguồn lực đã tiếp nhận và phân bổ cho các địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ tổng hợp tin tức, thống kê nguồn lực hỗ trợ và cập nhật số liệu vào hệ thống.

Thông qua Trang Thông tin này, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể theo dõi thông tin, tổng hợp các nguồn lực đã được tiếp nhận và phân bổ đến các địa phương phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho hỗ trợ Nhân dân.

Nhân dân truy cập, theo dõi tại địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn.

 

 

 

Giao diện Trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.