Giao ban công tác văn học nghệ thuật 8 tỉnh Tây Bắc và Hội thảo “Phát hiện và bồi dưỡng tác giả trẻ bổ sung vào đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật”

Ngày 11/12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn học nghệ thuật (VHNT) 8 tỉnh Tây Bắc và Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển VHNT (VN8+4) với chủ đề “Phát hiện và bồi dưỡng tác giả trẻ bổ sung vào đội ngũ sáng tác VHNT”.

Tham gia hội nghị, hội thảo gồm Liên hiệp hội và Hội VHNT của 8 tỉnh khu vực Tây Bắc: Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và 4 tỉnh Đông Bắc: Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Hội nghị giao ban công tác văn học nghệ thuật (VHNT) 8 tỉnh Tây Bắc và Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển VHNT.

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các Liên hiệp, Hội VHNT trong khu vực đã tập trung quán triệt cho cán bộ, hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ VHNT cho đội ngũ cán bộ, hội viên. Các tổ chức Hội trong khu vực đoàn kết, đổi mới, tập trung xây dựng đội ngũ, tạo đột phá trong hoạt động chuyên môn; khuyến khích văn nghệ sĩ nỗ lực sáng tạo hàng trăm tác phẩm VHNT có giá trị phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam 2018, các trại sáng tác VHNT, liên hoan ảnh nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật…; phát động nhiều cuộc thi với chủ đề phong phú… thu hút đông đảo văn nghệ sĩ tham gia.

Các báo, tạp chí văn nghệ của các Liên hiệp, Hội VHNT trong khu vực được xuất bản thường kỳ, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp xã hội. Công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển của quê hương, đất nước được phản ánh rõ nét trong mỗi số báo, tạp chí; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân các tỉnh trong khu vực.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị của đại biểu tập trung chỉ rõ những khó khăn do: nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động VNHT các tỉnh còn thấp, một số tỉnh chủ trương sáp nhập Hội ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sáng tạo của văn nghệ sĩ các tỉnh…

Hội thảo nhóm hợp tác phát triển VHNT(VN8+4) vòng II năm 2018 với chủ đề “Phát hiện và bồi dưỡng tác giả trẻ bổ sung vào đội ngũ sáng tác VHNT” có 15 ý kiến tham luận tập trung vào những kinh nghiệm, thành quả của một số tỉnh trong quá trình phát triển lực lượng tác giả kế cận, tiếp bước những truyền thống, thành tựu của thế hệ đi trước cũng như những khó khăn để phát huy nhiệt huyết của lứa tác giả trẻ.

Nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT

Phát biểu tại Hội nghị, nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhấn mạnh: Các Liên hiệp, Hội VHNT trong khu vực cần khắc phục những khó khăn, phát huy những thế mạnh, tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động VHNT. Thế hệ trẻ cần tiếp bước cha ông để đạt được những kết quả mới trong năm mới 2019. Tin tưởng rằng VHNT sẽ vẫn tiếp tục phát triển trong sự quan tâm của Đảng và nhà nước.

Kết thúc Hội nghị, Hội VHNT tỉnh Hoà Bình trao cờ luân lưu đơn vị đăng cai năm 2019 cho Hội VHNT tỉnh Sơn La.

Thuỳ Giang, Ngọc Thắng


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.