Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Trong ba ngày, 21-23/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa  tỉnh Lai Châu. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên bộ chính trị – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự khai mạc Đại hội có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu 2 tỉnh Điện Biên và Lào Cai; các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các đại biểu đại diện cho Đảng viên hơn 60 năm tuổi Đảng cùng 299 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 29 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu về dự Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành tựu nổi bật như: 11/11 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,55%; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 40 triệu đồng tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, Lai Châu đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trong đó trồng mới hơn 22.000 ha chè, mắc ca quế và cây ăn quả. Đặc biệt tỉnh đã trồng mới và khoanh nuôi tái sinh trên 32.000 ha rừng, độ che phủ nâng lên 50,5%. Đến nay hơn 40% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16,49%, với 02 huyện được công nhận thoát nghèo. Giai đoạn 5 năm tiếp theo, Đảng bộ tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ, 6 giải pháp trọng tâm, 8 chương trình trọng điểm và nhiệm vụ đột phát, với 11 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Theo kết quả đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 47 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Giàng Páo Mỷ được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025; 02 đồng chí Trần Tiến Dũng, Lê Văn Lương giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ này gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu đoàn đại biệu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 15 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Đại hội các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 -2025. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước. Đại hội đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên bộ chính trị – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên tinh thần ấy, đề nghị Đảng Bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, phát huy những kết quả đạt được. Đặc biệt trong nhiệm kỳ tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục giữ gìn, củng cố vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao trong tầng lớp nhân dân, coi trọng tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; linh hoạt trong xử lý công việc sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn Lai Châu …

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Giàng Páo Mỷ – Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 khẳng định: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, là động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo với niềm tin và khí thế mới. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống…

Tại Đại hội đã chia tay các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành khóa XIII không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh Hà Minh Hưng

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.