ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT TỈNH LAI CHÂU KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

Từ ngày 18 đến ngày 19/12/2017, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu đã tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tới dự Đại hội có Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhạc sỹ Nông Quốc Bình – Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Hội văn học- nghệ thuật các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái cùng 110 hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

Với chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – đổi mới phát triển văn học nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc”, nhiệm kỳ 2017-2022 Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu đề ra 8 mục tiêu cụ thể: phấn đấu hàng năm công bố từ 2-5 đầu sách của hội viên; thực hiện trang điện tử Hội Văn học Nghệ thuật Lai Châu; tổ chức từ 3-5 trại sáng tác văn học nghệ thuật tổng hợp ở trung ương; tổ chức 2-3 cuộc hội thảo tác giả, tác phẩm, tọa đàm chuyên ngành cấp tỉnh… Để đạt được mục tiêu đó, Ban Chấp hành Hội sẽ xây dựng chương trình hành động, quy chế hoạt động; xây dựng, phát triển phong trào để phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật; phối hợp tổ chức các đợt thực tế sáng tác, khuyến khích lòng nhiệt huyết, cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của mỗi hội viên, cộng tác viên…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, các văn nghệ sỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí khẳng định những giá trị to lớn của lĩnh vực văn học nghệ thuật và đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả những Chỉ thị, Nghị quyết các cấp về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới; đoàn kết, tập hợp lực lượng, phát huy tài năng của văn nghệ sỹ để hoạt động văn học nghệ thuật có hiệu quả cao hơn. phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa của tỉnh, của đất nước; quan tâm phát huy tới đội ngũ cộng tác viên, các tác giả trẻ để tạo nguồn kế cận phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ…

Nhạc sỹ Nông Quốc Bình cũng phát biểu nêu tầm quan trọng của những giá trị về tư tưởng và nghệ thuật mà những tác phẩm văn học nghệ thuật mang lại; đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh cao cả của người nghệ sỹ. Nhạc sỹ cũng dánh giá cao những thành tích mà Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ vừa. Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhạc sỹ Nông Quốc Bình tặng Cờ cho Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho 5 cá nhân; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 – 2017. Cũng trong dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo tồn văn hóa dân gian.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh khóa VI gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân trúng cử chức danh Chủ tịch; đồng chí Phùng Thị Hải Yến giữ chức Phó Chủ tịch;công bố chức danh Ban Kiểm tra, Hội đồng nghệ thuật của Hội.

Ngọc Anh


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.