Cuộc thi “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập tỉnh Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới”

Thực hiện kế hoạch 02-KH/BCĐ, ngày 26/9/2018 của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019 về tổ chức “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới”, Ban Tổ chức phát hành bộ câu hỏi của cuộc thi.

       I. MỤC ĐÍCH

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của tỉnh trong chặng đường lịch sử đã qua; ý nghĩa, giá trị của những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong 110 năm qua, nhất là trong chặng đường 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là sau 15 năm chia tách thành lập.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

        1. Đối tượng

Công dân Việt Nam đã và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lai Châu mới. Mỗi cá nhân tham gia được gửi 01 bài dự thi

        2.Nội dung: Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập tỉnh Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới.

        3. Hình thức thi: Thi viết, trả lời câu hỏi (Có bộ câu hỏi kèm theo).

        III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

          Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; có thể viết tay hoặc đánh máy, in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; không giới hạn số trang, hình ảnh minh họa.

         IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

– Cuộc thi bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 31/7/2009 (tính theo dấu bưu điện).

– Địa chỉ nhận bài thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Tầng 7, nhà A, Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Điện thoại: 02133.975.126.

– Ban Tổ chức Tổng kết, trao giải: Vào dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới (tháng 10/2019).

       V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận và giá trị tiền thưởng kèm theo cho tổ chức, cá nhân đạt giải.

1. Giải cá nhân: Gồm 30 giải, cụ thể:

– Giải nhất: 01 giải x 6.000.000 đồng.

– Giải nhì: 03 giải x 3.000.000 đồng.

– Giải ba: 06 giải x 2.000.000 đồng.

– Giải khuyến khích: 20 giải x 1.000.000 đồng/giải.

2. Giải tập thể: Gồm 5 giải, cụ thể:

– Giải nhất: 01 giải x 10.000.000 đồng.

– Giải nhì: 01 giải x 7.000.000 đồng.

– Giải ba: 01 giải x 5.000.000 đồng.

– Giải khuyến khích: 02 giải x 3.000.000 đồng/giải.

 

 

BỘ CÂU HỎI

 

          Câu 1. Tỉnh Lai Châu được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Nêu những thay đổi về địa giới hành chính của tỉnh Lai Châu từ năm 1909 đến nay?

          Câu 2. Ban Cán sự Đảng Lai Châu được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Nêu bối cảnh lịch sử và ý nghĩa ra đời của Ban Chấp hành cán sự Đảng Lai Châu? Nhiệm vụ cấp bách của Ban Cán sự Đảng Lai Châu sau khi được thành lập là gì?

          Câu 3. Chi bộ Lai Châu được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Gồm bao nhiêu đảng viên? Những đồng chí nào được chỉ định vào Ban Chi ủy? Đồng chí nào được cử làm Bí thư Chi bộ ? Hãy cho biết số lượng tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lai Châu tính đến 31/12/2018?

          Câu 4. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội? Hãy nêu thời gian, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự từng kỳ đại hội và họ, tên các đồng chí Bí thư Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ?     

          Câu 5. Hãy nêu vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, chiều dài đường biên giới và nêu tên các huyện, xã biên giới tỉnh Lai Châu mới. Tính đến ngày 31/12/2018, tỉnh có bao nhiêu dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn; có bao nhiêu huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn; thôn, bản, tổ dân phố?

          Câu 6. Tính đến ngày 31/12/2018, tỉnh Lai Châu có bao nhiêu tập thể, cá nhân được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Hãy nêu tên các tập thể, cá nhân đã được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu?

          Câu 7. Nêu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội  tỉnh Lai Châu từ khi chia tách, thành lập đến nay (tính đến ngày 31/12/2018)? Theo ông/bà từ nay đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lai Châu cần tập trung đầu tư phát triển kinh tế – xã hội theo hướng nào để giúp tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế?

          Câu 8. Theo ông (bà), trong 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, sự kiện tiêu biểu nào có ý nghĩa nhất? Vì sao? (bài viết không quá 1.500 từ).

          Câu 9. Nêu cảm nghĩ của ông (bà) về những đổi thay của tỉnh Lai Châu kể từ khi được chia tách, thành lập tỉnh mới đến nay? Liên hệ trách nhiệm cá nhân trong xây dựng và phát triển tỉnh trong thời gian tới? (bài viết không qúa 2.000 từ).


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.