Chiều

Căng dây diều giấy đánh đàn

Chơi vơi tiếng sáo tiễn hoàng hôn đi

Cau trầu san sớt hoài nghi

Tình không bến đỗ là khi không tình

 

Nhớ xưa lại nhớ sân đình

Nhớ em lại nhớ thuở mình còn thơ

Chờ nhau chờ đến quên chờ

Mặc cho trăng tỏ sao mờ chơi vơi

 

Tóc cài mây rối

Chiều ơi

Không thương chớ vội trách người không thương

Trai tài tám hướng bốn phương

Gái khôn chỉ một con đường mà đi

 

_______________________

 

      PHAN THÀNH MINH

7 – BÙI THỊ XUÂN – ĐÀ LẠT


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.