Chiều Sìn Hồ

Em như người đi lạc

Giữa thung mây Sìn Hồ

Vấn vít từng ngọn cỏ

Xác xao gió đại ngàn.

Chiều Sìn Hồ mênh mang

Tầm xuân hồng lối nhỏ

Tả Phìn gọi đâu đây

Dại khờ ôm miền nhớ.

Rằng giờ anh đang đợi

Cuối con đường mây bay

Gom cho đầy mảnh nắng

Tím chiều chờ em qua.

Pú Đao hoa nở chưa

Bóng ai tha thiết thế

Heo may gầy như thể

Anh vẽ chiều mênh mang

Vệt khói gọi ngày sang

Chiều Sìn Hồ mắt đỏ

Lời anh như còn đó

Gió ngàn em với em…

                                    Phạm Đào


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.