Chiều quê

 

Sắc chiều trải tím bến quê

Đàn trâu quen ngõ đi về thong dong.

Khói rơm thơm cả cõi lòng

Tiếng bà gọi cháu bến sông loang dài.

Sóng xô vỗ mạn thuyền chài

Vó bè kẽo kẹt, bóng ai nhập nhòa

Đàn cò đỗ xuống ngọn đa

Chuông chùa văng vẳng ngân nga ru làng.

Chợ chiều, hàng quán nhênh nhang

Xóc cua, mớ tép vội vàng bán mua.

Trăng non lấp ló ngọn dừa

Giọng chèo ai hát say sưa nao lòng.

Xa xôi trăm nhớ ngàn mong

Giờ chênh chao giữa ấm nồng chiều quê!

                                                              THANH PHƯƠNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.