Chiêng xoong mố bók (Thơ tiếng Thái)

                                     

Bươn chiêng piếng xoong lé mố bók

Kháy nị mợi xức bók lé mợi phung

Mợi xức méng dú nắư đôông mợi hoọng

Mợi xíp toọng thảu cé mợi puốn

Nghín méng hoọng truốn chăư đơ ngắm

Kứn sắm péng lé mí kù hiếng nả dá

Kứn sắm lả lé mí kù hiếng pheng ná

Lá ngắm má lé puốn chăư lọi lọi

Méng puốn méng nhắng và mớ phoọng lởi ba

Lá puốn lé lá khíng điêu hắk dú

Má lọi lọi tường đôi thú thiểu kha

Đôi thú thiểu kha nhắng và mí chảu mắn quoán

Xoong háu báu chắc pay siêu tán phương đăư

Kháy nạy ngắm họt trụ puốn chăư lọi lọi.

 

  Dịch nghĩa

Mùa xuân mùa hoa

Tháng giêng, tháng hai là mùa hoa

Giờ đây muôn loài hoa đua nở

Muôn loài ve ở bên rừng đều kêu

Bao tấm lòng người già phải buồn

Tiếng ve kêu nao lòng nức nở

Người cùng lứa đã có cặp cả

Người cùng tuổi đã có đôi rồi

Ta suy ngẫm lòng buồn rười rượi

Ve buồn ve còn đến than khóc với hoa

Ta buồn bởi ta còn độc thân một mình

Đơn độc tựa đôi đũa thiếu mất một chiếc

Đôi đũa thiếu một chiếc còn có chủ nó quản

Hai ta không rõ ở biệt ly phương nào

Giờ đây nhớ người thương lòng buồn rười rượi.

  LÒ VĂN SƠI

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.