Buổi sáng ở vùng cao

Nắng lên phía sườn tây

Đổ vàng từng búp lá

Chè Tân Uyên mướt quá

Tắm mình trong sương mai

Búp non còn mơ ngủ

Nụ trắng quên đường về

Tiếng cười trên đồng quê

Hoa về cùng nắng sớm

Dòng Nậm Mu cong cớn

Như cô gái đôi mươi

Khèn réo rắt gọi mời

Đến Tân Uyên ngày mới.

                    Châm Võ


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.