Bình minh ở bản. Tranh acrylic của Nguyễn Văn Kiên.


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.