Biên cương

 

Trập trùng núi cởi áo mây

Chênh vênh chốt vắng

hương cây dẫn đường,

Tuyết bay trắng cả biên cương

Núi cao dốc đứng

con đường cheo leo.

Sương giăng suối quẩn chân đèo

Bản xa như bức tranh treo cuối trời

Đường lên biên ải chơi vơi

Rừng thiêng nước độc

mây trời bao la

Đường biên cắm chốt dựng nhà

Bóng anh bóng núi

như là đang trôi.

Nắng mưa bạc trắng cổng trời

Mồ hôi thấm đá

đơm chồi

nở hoa.

Võ Ngột


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.