Bến núi

Anh ngược dòng lên bến núi

Neo đậu lại đây mấy chục năm rồi

Bến núi quê em tình đất, tình người

Anh không thể nhổ neo xa bến

Những gì thân thương, những gì yêu mến

Cứ níu anh giữ lại nơi này

Tuổi hai mươi

Anh có mặt ở nơi đây

Giờ mấy chục tuổi đời có lẻ

Cũng bấy nhiêu năm xa đất mẹ

Anh đã thành người của núi em ơi!

Tên bản, tên mường quen quá đi thôi

Đây dốc kia đèo bao cái tên kỳ lạ

Ka Lăng, Mù Cả, Khun Há, Khấu Dào

Cùng với tên người nghe sao lạ vậy

Đất núi quê em yêu thương biết mấy

Là biên cương Tổ quốc chúng ta

Anh là người lính tiếp bước ông cha

Lên trấn ải, giữ phên giậu thép

Anh nguyện hiến dâng cuộc đời thật đẹp

Mãi là con thuyền

Neo đậu bến núi nơi đây.

                                                              THANH LUẬN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.