Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Giao ban công tác báo chí quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022

Sáng ngày 15/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022. Các đồng chí: Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Mạnh – Tổng Biên tập Báo Lai Châu chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn một số đơn vị; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh.

Trong quý III, hoạt động báo chí trong tỉnh tiếp tục có sự đổi mới, các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh kịp thời mọi hoạt động đời sống xã hội; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đăng tải, tuyên truyền hàng nghìn tin, bài, ảnh về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, việc khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và học tập chuyên đề quý III, kịp thời thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh đối với từng ngành, từng lĩnh vực; định hướng phát triển kinh tế, xã hội; những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp… Đội ngũ những người làm báo ngày càng nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã, đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại; không ngừng đổi mới sáng tạo. Chất lượng các tác phẩm báo chí từng bước được nâng lên.

Đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hoạt động định hướng và quản lý báo chí được thực hiện hiệu quả theo đúng quy định. Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, cùng các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức khác và nhân dân phấn đấu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong quý IV, công tác báo chí tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trọng tâm là thực hiện các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết chuyên đề, đề án, dự án của tỉnh; các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống covid-19 trong tình hình mới, tuyên truyền “thông điệp 2K”; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu thảo luận tập trung vào một số nội dung: tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp tại cơ sở; tăng cường chỉ đạo, định hướng, kịp thời chấn chỉnh hoạt động báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí…

Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động báo chí trong quý III năm 2022. Đồng thời đề nghị: Các cơ quan báo chí triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 5/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; bám sát định hướng từng sự kiện, nội dung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tuyên truyền; tập trung vào các nhiệm vụ lớn của những tháng cuối năm như: diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; phòng, chống dịch bệnh; đổi mới hoạt động báo chí cả về cách thức quản lý, nội dung, hình thức; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh, trình độ, nhiệt huyết với nghề; tích cực tham gia và có chất lượng các giải báo chí do địa phương và trung ương tổ chức.

 

Tin, ảnh: Thùy Giang


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.