BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TỈNH LAI CHÂU TỔ CHỨC GẶP MẶT KỲ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG VÀ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO GIAI ĐOẠN 2016 -2020.

Chiều ngày 8 tháng 10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020; gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020).

Thừa ủy quyền Ban Dân vận Trung ương đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2020 cho các cá nhân.

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hàng nghìn mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký, xây dựng; hàng trăm điển hình “Dân vận khéo” được nhân rộng ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực thúc đẩy kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua yêu nước với các cuộc vận động, đưa các phong trào, cuộc vận động đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Các phong trào đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, theo phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện công tác Dân vận theo tư tưởng “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 5 năm qua, tỉnh Lai Châu có 2.185 tập thể, 3.019 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong cuộc thi báo chí

viết về tấm gương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”  giai đoạn 2017 – 2020 đã đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng, phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những tấm gương “Dân vận khéo” trong công tác dân vận của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021 – 2025, Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” với chủ đề “Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua  dân vận khéo và nhân rộng tấm gương dân vận khéo” với các nội dung cụ thể như: các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội, hội quần chúng tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chú trọng phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Xây dựng và thực hiện Phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí: Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang và cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt được trong công tác dân vận những năm qua.

Trong thời gian tới, hệ thống làm công tác dân vận trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, nhất là các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội về phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; xây dựng và kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. …

Tổng kết Hội nghị có 36 cá nhân được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2020; 14 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 được UBND tỉnh tặng Bằng Khen; 3 tập thể và 12 cá nhân được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen có thành tích trong cuộc thi báo chí viết về tấm gương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020.

Tin, ảnh:  Minh Hưng

 

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.