Anh tìm đến với em

Lúc cô đơn, anh tìm đến với em

Bỗng thấy đời vui như ong làm mật.

Lúc đau khổ nhất

Anh tìm đến với em,

Không còn rơi nước mắt.

Những tháng giá ngày đông rét như dao cắt

Anh tìm đến với em như có lửa trong lòng

Khi đường đời gặp những gai chông

Anh tìm đến với em thấy vơi đi sợ hãi.

Tất cả, tất cả

Mọi vất vả gian lao

Mọi vui buồn, khổ hạnh

Mọi thiếu thốn, ước ao

Tìm đến với em thấy hương đời rạng rỡ.

                                                             Thanh Luận


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.