Anh thổi kèn pí lè

Anh thổi kèn pí lè
lời kèn bay vào ngực
em cời ngọn lửa hồng
nơi trái tim thổn thức
lời kèn anh réo rắt
bay qua chín tầng trời
bay qua mười tầng đất
đậu vào trái tim em
kèn anh thổi nhiều đêm
sao em không mở cửa
kèn anh thổi nhiều tháng
sao em không tin anh
mùa xuân đang lên xanh
cửa buồng em mở đấy
trong lời kèn anh thấy
sắc chàm lẫn trong sương
lời kèn bay trên nương
nâng đôi chân khỏi vấp
lời kèn anh trong vắt
nước suối nguồn bản ta
lời kèn anh bay xa
lời kèn anh ở lại
lời kèn nói lời rừng
lời kèn nói lời núi
lời kèn nói lời thương
xuân này nhờ ông mối
mang vòng bạc vòng yêu
đến nhà em so tuổi.
TẠ BÁ HƯƠNG

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.