50 NĂM ĐỌC DI CHÚC BÁC HỒ

                                      Năm mươi năm rồi di chúc Bác

                                      Lắng giữa lòng dân khắp non sông

                                      Từng câu từng chữ tình chan chứa

                                      Đời khác xưa rồi, Bác thỏa mong.

                             Đất nước đang trên đà đổi mới

                             Bầu bạn nối liền khắp Tây Đông

                             Sức mạnh kết đoàn như ý Bác

                             Rạng rỡ Việt Nam – Giống Tiên Rồng.

                                      Đảng vâng lời Bác, thuyền vững lái

                                      Dân đẹp lòng Người, chắc chèo khua

                                      Đường lên hạnh phúc hoa thắm nở

                                      Hướng tới tương lai rực sắc cờ.

                             Đất Việt rạng danh nhờ đức Bác

                             Trời Nam rực sáng bởi ân Người

                             Năm mươi năm làm theo di chúc

                             Tình Bác mênh mông giữa đất trời.

                                                Tân Uyên, ngày giỗ Bác 2019

                                                                                Thanh Phương


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.