Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2018 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2018 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

VNLC – Ngày 12/7/2018, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ra Thông báo số 145/TB-LH về việc gửi tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2018. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu sẽ tiếp nhận và xét tác phẩm tham dự Giải thưởng.

Để các Hội địa phương, Chi hội chuyên ngành, hội viên và các tác giả có nhu cầu tham dự Giải thưởng nắm được những nội dung cơ bản của Giải thưởng, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu trích dẫn một số điều trong quy chế (sửa đổi) Giải thưởng Văn học nghệ thuật hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Kèm theo Quyết định số 152A/QĐ-UB ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam).

…Điều 3. Đối tượng dự xét giải thưởng.

– Tác phẩm của tác giả hoạt động ở các tỉnh, thành phố là hội viên hoặc chưa là hội viên của Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

– Tác phẩm của tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

– Tác phẩm, công trình dự xét giải phải được Hội đồng xét giải của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương giới thiệu.

…Điều 4 mục 3. Tiêu chí Giải thưởng.

– Tác phẩm, công trình có giá trị xuất sắc về tư tưởng, nghệ thuật có tìm tòi sáng tạo, có phong cách độc đáo và có tính định hướng chính trị, phù hợp với quan điểm, đường lối về văn học nghệ thuật của Đảng, không làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và khối đại đoàn kết dân tộc.

…Điều 6. Thời gian công bố tác phẩm để tính giải thưởng hàng năm.

Từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau – năm xét giải. 

…Điều 7 mục b. Quy định về tác phẩm dự xét giải thưởng.

* Văn học: Tác phẩm được công bố trên lãnh thổ Việt Nam và phải là những tác phẩm in lần đầu. Tác phẩm chọn lọc từ những tác phẩm xuất bản trước hay tuyển tập tác phẩm không được dự xét giải hàng năm của UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

* Mỹ thuật: Phải gửi tác phẩm là bản gốc đến triển lãm các khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn giới thiệu tác phẩm của các Hội địa phương đăng ký dự xét giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội địa phương nào không có tranh được giới thiệu thì không cần chọn gửi tác phẩm Mỹ thuật dự xét giải. Tác phẩm được giới thiệu phải làm thủ tục đăng ký qua Hội Văn học nghệ thuật địa phương kèm theo ảnh chụp tác phẩm cỡ 25cm x 38cm (ảnh màu).

* Nhiếp ảnh: Ảnh màu hoặc đen trắng (cỡ 25cm x 38cm) trở lên.

* Âm nhạc: Gửi bản nhạc và băng, đĩa thể hiện (chỉ chọn 01 tác phẩm dự giải).

* Sân khấu: Là vở diễn phải kèm theo băng, đĩa hình; là kịch bản phải được xuất bản thành sách.

* Điện ảnh và Múa: Gửi băng, đĩa hình.

* Kiến trúc: Gửi bản vẽ thiết kế tổng thể, ảnh toàn bộ công trình đã xây dựng xong, ảnh bố trí nội thất tiêu biểu (cỡ 18cm x 25cm) và công năng sử dụng của công trình.

* Văn nghệ dân gian: Nộp tác phẩm theo quy định của chuyên ngành.

Ghi chú: – Tác phẩm in thành sách gửi 02 bản/01 tác phẩm.

– Ban tổ chức không trả lại tác phẩm dự xét giải.

Thời gian nhận tác phẩm.

Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm.

Thời hạn nộp tác phẩm về Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu: từ ngày 1/10 đến hết ngày 15/10/2018. Địa điểm: Cơ quan Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu.

Điện thoại liên hệ: 02133 877 732 (đồng chí Mai).

Trân trọng kính báo!

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.