Xúng xính chợ Tình

Xúng xính

Là xúng xính ơi

Trăm màu áo váy

Dạo chơi chợ tình

Đường thêu

Khoe nét tươi xinh

Khăn bồng, tóc vấn

Cái nhìn trong veo

Nhấp nhô

Như núi như đèo

Đường em về chợ

Chim reo

Hoa cười.

Chợ tình

Đến hẹn người ơi

Ai về có nhớ

Những lời năm xưa ?

E rằng

Lời nói gió đưa ?

E rằng

Câu hát có vừa lòng nhau ?

Nỗi nhớ nào

Cứa lòng đau

Để rồi lại hẹn

Kiếp sau

Chợ tình …!

                                  LÊ ANH PHONG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.