Viết ở Sì Lở Lầu

Dốc Sì Lở Lầu

Lính biên phòng gọi dốc hộc sì dầu

Chân đạp dốc, trán đầu chạm dốc

Nhưng người lính quản chi khó nhọc

Dù núi cao ghềnh thác cũng vượt qua.

Bao nhiêu năm cầm súng xa nhà

Đã no gió biên thùy

Da rộp phồng lạnh giá

Ta còn sống hôm nay nhờ tất cả

Đồng đội hy sinh.

Sì Lở Lầu ta yêu quý

Tình đất, tình người, biên cương hùng vĩ

Hãy giữ mãi niềm tin chân lý

Dù khó khăn hay trải bao nghiệt ngã

Mỗi tấc đất nơi đây là máu thịt của ta

Sì Lở Lầu nay chẳng còn xa

Tình yêu làm nhịp cầu nối lại

Nhớ mãi lính biên phòng

Nhớ mãi Sì Lở Lầu.

                                             THANH LUẬN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.