Về Tân Uyên

Đưa em về Tân Uyên cùng anh

Núi thẳm trời xanh tình anh rực đỏ

Đồi chè xanh quê hương anh đó

Nuôi lớn chúng mình đất mẹ vẫn sinh sôi.

Đưa em về Tân Uyên mùa nếp xôi

Khẩu Cò Giàng ấm tình bên bếp lửa

Nắm tay nhau nhẹ nhàng bên khung cửi

Chuyện chúng mình cùng thưa ải thưa êm.

Em về với anh, Tân Uyên thức cùng đêm

Tiếng dế mèn lẫn tiếng sàn anh gõ

Tâm sự cùng nhau khẽ khàng nho nhỏ

Nên duyên rồi mãi mãi chuyện lứa đôi.

                                            HỒ HỮU THỨC


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.