Về anh – người lính biên phòng

Đỉnh cao cắm chốt giám biên

Tựa lưng đồn luỹ ngồi thiền đong mưa

Lạnh chiều lạnh cả sớm trưa

Súng trừng mắt sắc đuổi xua quân thù

Chiến chinh dài đến những đâu

Vẫn xanh áo lính cùng màu đất đai

Xanh rừng xanh mãi tuổi trai

Đẹp quê đẹp cả rộng dài nước non .

Chờ chồng vẫn mẹ bồng con

Thiên thu tình đá vẫn son sắt lòng

Người đi đã hoá núi sông

Đã xanh ngát lúa trên đồng đất quê

Nghiêm thiêng bia mộ chỉnh tề

Mũ, sao như vẫn hướng về cố hương

Ơn anh nằm lại chiến trường

Ơn mẹ đau xót nhớ thương đợi chờ

Đẹp lời đẹp cả ý thơ

Đẹp duyên đẹp cả tóc tơ ấm nồng

Ơn người gìn giữ núi sông

Vì quê vì nước hết lòng kiên trung.

Phan Thành Minh


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.