Tính tẩu

 

            Trăng mười sáu giấu mình e ấp

            sau làn mây

            Em mười sáu

            giấu mình

            sau tấm khăn piêu

            Thầm hát câu giao duyên

            Rượu

            chống chếnh say

            Mặt trời gối núi

            tắm ánh trăng.

            Đêm về

            lâng lâng điệu tính tẩu

            Nghe em hát

            Câu hát

            nối ngày và đêm

            nối anh và em.

                              TRỊNH HỒNG HẢI


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.