Tình chè

Chè xanh gắn bó cùng người

Thủy chung vấn vít trọn đời bên nhau.

Rễ vươn bám đất bạc màu

Thân cành mốc thếch dãi dầu thời gian.

Tán bung đón gió đại ngàn

Lá xòe giỡn nắng mưa chan tháng ngày.

Búp gom vị chát hương say

Chè nuôi sống mảnh đất này, chè ơi!

Sắc xanh trải khắp nơi nơi

Tình cây, tình đất, tình người chứa chan.

Qua bao năm tháng gian nan

Chè thành bầu bạn muôn vàn yêu thương.

Ai về thăm đất quê hương

Ra đi còn mãi vấn vương tình chè!

                                                               Thanh Phương


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.