Tình cây

                              Tảng đá trần trụi trơ gan thế

                              Hai thân cây ôm chặt đá đồi

                               Ngàn năm dấu xưa còn in mãi

                               Bồi hồi chuyện lạ: cây đa đôi

                               Trai Mông, Gái Dao

                               Tả Chải, Xin Câu

                               Thuở ấy thương nhau

                               Thành người tiền sử

                               Hồn cổ thụ hương rừng bất tử

                               Gió thì thầm mây trắng hoài thương

                               Suối chảy qua

                                 Hay hợp dòng máu đôi tim

                               Giữa nhân tình thế thái

                               Trai Mông cánh ngựa bay

                               Mài gươm mòn đá núi

                               Gái Dao tiếng thủy chung

                               Như Tả Cù hương lúa

                               Đá nặng dưới chân

                               Thân gầy trăn trở

                               Hai thân cây

                               Sợi nhớ, sợi thương

                               Buộc tình đôi lứa

                               Tiếng tự tình trai gái

                               Thuở hoang sơ

                               Vọng đến vô cùng.

                                                             HUỲNH NGUYÊN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.