Tiếng sáo Mông

Trăng xuân chảy tràn lũng vắng

Bản đêm ngập trong sương mù

Tiếng sáo anh nỉ non chạm cửa

Em đứng ngồi không yên.

Nghe như chộn rộn ngực trai

Môi thương sao không mở lời

Mà ngắn dài hơi thở

Thủ thỉ tiếng lòng mối lái đấy thôi.

Khi trầm bổng

Khi ngập ngừng…

Cửa nhà em không cài

Sao anh không vào

Giãi bày khuya bên cổng?

Mong hội Gầu tào

Hẹn nhau

Xuống núi.

                                 CHUNG TIẾN LỰC


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.