Thơ tôi

Thơ tôi không thả lên giời

Thơ tôi neo đậu vai người tôi yêu

Thơ tôi viết lúc xế chiều

Gió đà tĩnh lặng, cánh diều ngưng bay

Mặn ngọt, chua chát, đắng cay

Nhào nặn chọn lựa tứ hay dâng đời

Rồi mai nước chảy, bèo trôi

Mong ai chợt nhớ nụ cười thơ tôi…

BÙI THỊ SƠN

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.