Tháng chạp

 

Đò ngang chở bấc qua sông

Bờ đê nắng trốn cải ngồng làm hoa

Mẹ từ phiên chợ làng xa

Gánh đầy hai thúng chiều tà trĩu vai

Trâu cà mũi xỏ chạc dai

Cùng thầy cày ải phía ngoài đồng sâu

Bù nhìn đợi bạc áo nâu

Con diều đứt sợi về đâu cuối trời?

Bà ngồi bổ rét đem phơi

Mắt như dao sắc lả lơi giọng chèo

Lá tre đổ xuống ao bèo

Khói rơm cõng mái rạ nghèo bay lên

Cuốc cào nằm ngủ bên hiên

Mưa phùn đánh thức khắp miền chồi non

Gạch sân bỗng đỏ môi son

Cỏ vườn hứng nốt nhạc tròn chim ngân

Hỡi cô da nõn ngó cần

Thắt lưng bông lý đội xuân vào chùa

Đã nghe trống giục chiêng khua

Đỗ vàng nếp trắng bỏ bùa dong xanh…

Hoàng Anh Tuấn


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.