Tà Hừa thênh thang

Tà Hừa ơi… bắt đền
Tôi mê màu lúa chín
Mê màu chàm Hua Chít
Mê nương chè thơm hương
Mê màu lạc đỏ giòn
Mê rượu cần, gỏi cá
Đêm khuya ai gõ sàn
Tính tẩu ơi, thương quá…
Rừng chiều mênh mang lạ
Ai hát cùng tiếng chim
Nói lời “ai mặc noọng”
Nói lời từ trong tim.
Hội Kin Pang ríu rít
Tiếng gõ ống rộn ràng
Điệu xòe vui nhịp trống
Một Tà Hừa thênh thang.
ĐINH HỒNG NHUNG

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.