Sóng sánh trăng bên trời

 

Sóng sánh tà áo trăng

Trải qua ba mùa lúa

Thóc vào bồ lòng ta quyến luyến

Yêu nàng rồi con tim đập chơi vơi

Trăng đừng tàn trăng ơi

Yêu nàng rồi ta rụng rời chân tay vì nhớ

Gió ngàn chớ ngủ vùi

Ngựa hoang ngày đi không biết mỏi

Đường dẫu cong dẫu thẳng

Mạch rừng không thể chia đôi

Ta làm sao ngồi

Lửa lòng đầy vơi cách trở

Dẫu rừng kia lắm rễ

Đất trồi lên từng vùng

Trăng vẫn tỏ lòng em trăng đợi

Hoa đẹp lòng quấn quýt không thôi

Nào ta cõng em qua suối

Cho bồ thóc nhà ta thêm đầy

Áo em màu sắc đủ đầy

Cũng không là ánh trăng lừa dối.

                                    NÔNG THỊ HƯNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.