Sáng mãi ngọn lửa hồng

Con nghe mẹ kể ngày xưa:

“- Thuở nô lệ dân ta mất nước

 Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm…”(*)

 Cuộc đời thiếu áo đói cơm

Kiếp làm nô lệ quanh năm dãi dầu

Cha con đói lả rừng sâu

Mẹ đau con khát cháo rau qua ngày

Bản làng hiu hắt gió lay

Ruộng hoang, đồng vắng cỏ cây khô cằn

Chỉ vì bè lũ thực dân

Gây nên bao cảnh quê hương điêu tàn.

Đảng về thắp lửa Mường Kim

Lửa hồng tỏa sáng bóng đêm tan dần

Kết thành sức mạnh lòng dân

 Đuổi quân xâm lược diệt bầy sói lang

Trường kỳ kháng chiến chín năm

 Viết nên trang sử Điện Biên anh hùng…

Đảng là ngọn đuốc tiên phong

Cùng các dân tộc anh em kết đoàn

Góp phần giải phóng Miền Nam

Thống nhất đất nước mở đường đi lên

Bảo vệ Tổ quốc – biên cương

Dựng xây đời mới – quê hương mạnh giàu

Lửa hồng sáng mãi Lai Châu

Bẩy mươi năm Đảng ơn sâu nghĩa tình.

                                                                    Đào Chính


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.