Nhớ Lai Châu

 

Lai Châu sớm tháng giêng

Mùa hoa đua sắc thắm

Chân em xuống cầu thang

Tay anh nồng hơi ấm

Lai Châu trưa tháng ba

Ngựa dừng chân suối vắng.

Sáo trúc anh ngân xa

Chợ tình ô che nắng.

Lai Châu chiều tháng bảy

Sóng lúa cuộn chân nương.

Anh đi sau mùa rãy

Canh giữ trời biên cương.

Lai Châu đêm tháng chạp

Mùa đông, em nhớ anh.

Ngựa biên cương bước gấp

Trời Lai Châu đêm xanh.

                                                Hoàng Bảo Thông


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.