Nhà sàn

Nhà sàn lên chín bậc
Nước máng cao xuôi về
Lửa bếp in bóng cột
Rượu đổ đầy ống tre.

Thịt rừng hun khói bếp
Cây ngà ken vách thưa
Chảo gang lè lưỡi lửa
Khói ngửi mùi măng chua.

Em cời than bếp lửa
Má hồng và tóc xanh
Anh lạ lùng song cửa
Vịn cầu thang lên nhà.

Hương rừng say đến lạ
Trong sắc chàm nở hoa.

DOÃN LONG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.