Mưa

 

Mẹ đi cấy tận đồng xa

Bà lo nhóm bếp

Còn cha đi cày

Bé đang ngồi học, ơ hay

Trời xanh nắng bỗng kéo mây đen liền!

Mưa!

Mưa ướt áo mẹ hiền

Ướt vai cha lạnh

Ướt hiên con ngồi

Ướt lưng bà đẫm mồ hôi

Trên thì mái dột dưới nồi cơm khê…

Muốn ra đồng đón cha về

Nón che tóc mẹ, áo che lưng bà

Muốn mình một biến thành ba

Ngửa đầu khấn Bụt

Mưa nhòa mắt thơ!

                                 NGUYỄN NGỌC HƯNG


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.