Lời khèn Mông

 

 Khèn gọi em không xuống

Trăng suông vàng vai nỗi buồn

Sương rừng tan lá

Bản buồn gù tiếng chim đêm.

Sao nghe khèn anh, em không xuống

Điệu khèn tắc nửa chừng

Đêm cóng tay sương lạnh

Em thả hồn vơi vơi.

Khắc khoải điệu khèn trăng gác mái

Sao em không xuống

Sao em bình tâm

Sao em vô cảm?

Chàng trai Mông hóa đá

Đêm đêm mọc rễ tiếng khèn

Chỉ còn gió truyền hơi nhạc

Lặn vào rễ sâu.

Thổn thức giọng đại ngàn

Sao em không xuống?

Một vì sao rớt xuống thành sương…

Nghiêm Nhan


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.