Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

3007 UBND


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.