Hội nghị giao ban báo chí quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021

Chiều (13/4), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Đồng chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Lê Đức Dục – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hiệu – giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lai Châu…

Quý I/2021, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; Luật Báo chí; Luật Xuất bản; thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; phát huy hiệu quả của từng loại hình báo chí, góp phần định hướng dư luận xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lê Đức Dục – UVBTV Tỉnh Ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh chủ trì Hội nghị

Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trao đổi tại Hội nghị

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử và các ấn phẩm mang tính báo chí thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và những quy định của pháp luật có liên quan. Đã cấp 02 giấy phép xuất bản Bản tin; 02 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Tiếp nhận và kiểm tra lưu chiểu 39 số Báo Lai Châu thường kỳ, 09 số Báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, 13 số Báo Lai Châu cuối tuần, 03 số Tạp chí Văn nghệ Lai Châu và các chương trình của Đài PT-TH tỉnh…

Quý II/2021, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của đất nước, địa phương; kết quả nổi bật trong quý I/2021 trên tất cả các lĩnh vực; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuyên truyền các hoạt động sản xuất phát triển kinh tế, nhất là việc tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, trọng tâm là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; những mô hình kinh tế có hiệu quả; gương sản xuất, kinh doanh giỏi. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương tập trung vào một số nội dung như tính chính xác của thông tin, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, những vấn đề mang tính thời sự, các vấn đề liên quan đến tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao tính chiến đấu, dự báo trên báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong việc phản ánh khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở; đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí; chấn chỉnh những cơ quan báo chí, Tạp chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích; phối hợp với các quan báo chí trung ương, địa phương tăng cường tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh của Lai Châu…

PV: Hà Minh Hưng

 


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.