Gầu ua rầu (Dân ca dân tộc Mông)

Đu tía giố cú cho plúa chí pi nhu

No lồ tỷ to sáng o sáng che cú xe co

Xì ly cú lý nú láy tung láy nhà nặng lụ

Chua ú tê ô văng.

Đu ty đô cha co chó cắng

Cú nho cú cho lú tu chú pê nhu nhò

No chỉ to dê ô dê cú xế cỏ xinh ly

Cú lý plấy tung play

Nhà nhỏng đu chò cú tê ô tê.

 

 

Dịch nghĩa

 

Hát giao duyên

Anh với em tìm hiểu rồi

Bây giờ thả một con trâu ăn bãi cỏ dấu.

Anh đi về, em nhớ quá

Nhìn hình anh như nhẫn vàng sáng trong ngón tay.

Nếu anh về em ở lại

Thả con trâu ăn bãi cỏ cao và giấu ở bên kia

Khi anh đi qua em nhìn hình của anh

Như cái nhẫn vàng sáng ở chân tay của em.

                                                   ĐỖ THỊ TẤC


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.