Em là con gái Bản Bo

Em là con gái Bản Bo

 

 

Tôi như cơn gió đường xa

Vương vào khung dệt

 đầy hoa

không mùa.

Mắt cười

chân đạp tay đưa

Em đan sợi nắng

 sợi mưa

 nhịp nhàng.

Mẹ cha

 cho cái dịu dàng

Thay cho vốn liếng

 hành trang vào đời.

Tiếng thoi

 nói hộ bao lời

Từng hoa văn

 Gói

 Một trời yêu thương.

QUANG ĐỨC


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.