Dệt

Là thơ rút ruột thân tằm

Đớn đau nhà sợi tơ vàng hong khô

Dệt cho ngọt giấc bé thơ

Bớt đi đứa trẻ bơ vơ không nhà

Dệt cho mắt mẹ khỏi nhòa

Nguôi ngoai năm tháng xót xa cơ hàn

Dệt cho sông thẳm non ngàn

Chim muông, hoa lá hân hoan bên người

Dệt cho đời bớt ngậm ngùi

Bất công, đói rách một thời tránh xa

Dệt cho người mãi trong ta

Đành rằng chỉ ở từ xa ngắm nhìn

Dệt cho mình mãi đức tin

Còn thơ, còn mãi trái tim ấm nồng

                                                                    BÙI THỊ SƠN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.