Chợ vùng cao đẹp lắm

Chợ vùng cao đẹp lắm

Thổ cẩm đỏ lên trời

Bạn về đây mà ngắm

Bạn về đây mà chơi.

Hoa cười trên khoé mắt

Tô thắm những vành môi

Tiếng khèn ngân dìu dặt

Nhắc chuyện tình lứa đôi.

Hàng hóa bày la liệt

Không thiếu một thứ gì

Từ xà phòng, giấy viết

Đến xe máy, ti vi…

Đông nhất là quán phở

Râm ran tiếng cười đùa

Có những người về chợ

Chẳng bán cũng không mua.

Suốt một ngày náo nức

Suốt một ngày gọi mời

Để đêm về thao thức

Nằm đếm giọt sương rơi.

                                   HỮU THIÊM


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.