Chia xa

Tím ngắt khoảng trời tháng sáu

Bằng lăng lưu luyến sân trường

Tương tư một trời mùa hạ

Tuổi học trò nhiều vấn vương.

Lưu luyến tiễn anh đi xa

Phượng nở đỏ trời thương nhớ

Kỷ niệm giấu vào trang vở

Ngại ngùng chẳng dám trao tay.

Anh đi khuất bóng hàng cây

Xa rồi không lời ước hẹn

Nếu một ngày kia em đến

Tình mình anh còn nhớ không?

Dẫu rằng xuân, hạ, thu, đông

Là vòng tuần hoàn trời đất

Với em anh là duy nhất

Như mùa hạ của riêng mình.

                               THANH XUÂN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.