CHA TẢN KHAM XƯƠNG (Thơ tiếng Thái

Xai péng ả

Khoăn chái dú đắc fó hin pháy

Dú cay fó hin sở

Fó hin sở đăm nín cha tháy

Fó hin chụ kẻm máy chaư cha.

Há va khoăn lả dản to

Xum cổi nọi lụ tan mai cốc

Xum hốc nọi lụ tan thum nam

Xum xáng nọi chái quan hảm cứm.

Khoăn chái chí tản dơ dản to

Chụ péng dú xôn khinh tỏn đá

Cún xương dú xôn khá tỏn mang

Fô nhinh dú cang táng tỏn khả.

Cắp va dản to hô chaư lả

Báu mik chơ đaư chắng chí

Củm nả xáư khoắn ớt đảy ca

Báu lướt ta xủ khoắn pháy

Báu láy khính xủ chái hạy cặt khó.

Khoăn chái khay nị ả

Fó hin nặm vắng lược cha dắng tẹ na

Fó hin nặm văng cắm cha kin

Há va chí kin dản to táu cáy lay ma pản

Chí tản dản to chụ côông bản hé hen.

Khoăn chái hặc nặm lón lúng thang mương

Xương péng lai lón duông khám kháo

Va  báu xum chaư lả coi phak khám trao.

Péng ơi…

Dịch nghĩa

MUỐN TRAO GỬI LỜI THƯƠNG

 

Hỡi người ơi

Anh ở xa nhìn thấy ánh lửa

Nhìn gần thấy áo đen

Thấy áo đen nhuộm chàm muốn mặc

Thấy má hồng đem lòng mến thương.

Nhưng lại sợ

Bụi chuối nhỏ đã có người vun gốc

Bụi tre bương có người rào gai

Bụi tre ngà trai quan cai quản.

Lòng muốn thương nhưng còn e ngại

Bạn em ở vườn gừng rình mắng

Người thương ở vườn riềng đón la

Chồng em ở giữa đường đón đánh.

Phần còn ngại lòng em

Chẳng cúi mặt hứng bụi ớt bay

Không liếc mắt chịu cay khói bếp

Không kết thân với trai nghèo này đâu?

Tủi thân anh quá

Thấy sông sâu lòng lại muốn lội

Thấy nước trong lòng thèm muốn uống

Nhưng định uống sợ rong rêu trôi chắn

Muốn gửi lời thương sợ trai bản ghét ghen.

Anh  thương nước đành liều khai mương

Yêu thương em đành liều trao lời

Nếu không ưng lòng lả, xin nhẹ nhàng đáp trao.

Em ơi…

                                                 ĐIÊU VĂN THUYỂN


Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.