Cầu duyên ở Hội Gầu Tào

Em về hội Gầu Tào
cầu may
cầu gặp người thương mến
cầu duyên đến
trong tiếng hát “gầu plềnh”.
Cây nêu cao
cây nêu chông chênh
em chông chênh
Em đi chơi hội
em đi hết núi
Tìm người hát ống
kết đôi,
Tìm người ném pao
gieo lời hẹn ước.
Sợi lanh
nối hai đầu ống
Sao sợi lanh dài thế?
Ai hát gì với ai
Có ai hát cho riêng em
một lời thương mến
Em cầm lên đầu ống
Biết hát cho ai nghe?
Em cầm lên kèn môi
biết thổi điều gì
Trong ồn ào sân hội?
Em bứt lá
Thổi lời em muốn nói
Gửi đất trời
Gửi gió
Đến một người
ánh mắt như có lửa
lời khèn như có men
Trong lễ hội Gầu Tào
người ấy
có tìm em
như em đang tìm…
ĐINH HỒNG NHUNG

Bài viết liên quan


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.